Kinh Doanh ở Mỹ Có Dễ Dàng Hay Không

Người Việt Nam mình có thể nói là khá nhạy bén với kinh doanh ở mỹ hoặc buôn bán ở mỹ. Nhiều cá nhân đã thành công và được công nhận với các cơ sở làm ăn nhỏ cũng như lớn. Xin được nói là kinh doanh ở mỹ không dễ và có thể nói là khó… Continue reading Kinh Doanh ở Mỹ Có Dễ Dàng Hay Không

Ý Tưởng Kinh Doanh ở Mỹ Thành Công

Ý tưởng kinh doanh rất quan trọng vì nó quyết định bạn có khởi nghiệp thành công hay không. Đôi khi ý tưởng kinh doanh rất đơn giản và đến từ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bạn muốn mở tiệm Cà Phê vì thấy mấy tiệm trong thành phố bán Cà Phê… Continue reading Ý Tưởng Kinh Doanh ở Mỹ Thành Công