Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện kết hôn

0
3

Bảo lãnh diện vợ chồng và diện hôn thê, hôn phu là những hình thức phổ biến của đi Mỹ theo diện kết hôn. Theo số lượng thống kê của Cục lãnh sự thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2019 có 45.399 hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu nộp vào. Trong đó, có 35.881 Visa kết hôn Mỹ (Visa K-1) được cấp. Tỷ lệ cấp Visa K-1 là 80%.

Vậy bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng là gì? Bảo lãnh diện vợ chồng mất bao lâu? Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu là gì? Bảo lãnh hôn thê, hôn phu sang Mỹ mất bao lâu? Chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ là diện gì?

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi trên.

BẢO LÃNH DIỆN VỢ CHỒNG LÀ GÌ?

Bảo lãnh diện vợ chồng - Đi Mỹ theo diện kết hôn
Vợ chồng được bảo lãnh theo diện kết hôn có thể định cư tại Mỹ

Visa CR-1 và Visa IR-1 là 2 loại Visa cấp cho những người vợ hoặc chồng đi Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng. Đây là những loại Visa định cư Mỹ diện vợ chồng. Visa này cấp cho vợ chồng là người nước ngoài của Công dân Mỹ hoặc của Thường trú nhân Mỹ. Những người này mong muốn đến Mỹ sinh sống với Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân Mỹ đó.

CR” trong từ CR-1 là viết tắt của cư trú có điều kiện (“conditional resident“). CR áp dụng đối với các cặp vợ chồng đã cưới nhau ít hơn 2 năm. Người được bảo lãnh được cấp Visa CR-1 sẽ có Thẻ xanh có điều kiện với thời hạn 2 năm. Sau đó, họ phải gỡ bỏ điều kiện để lấy Thẻ xanh 10 năm. Visa CR-1 giúp bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ.

IR” trong từ IR-1 viết tắt cho thân nhân trực hệ (“immediate relative“). IR áp dụng đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn từ 2 năm trở lên. Người được bảo lãnh được cấp Visa IR-1 sẽ có Thẻ xanh 10 năm. Theo đó, họ không phải thực hiện thủ tục gỡ bỏ điều kiện Thẻ xanh. Visa IR-1 cũng giúp bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ.

Điều kiện bảo lãnh diện vợ chồng

Bảo lãnh diện vợ chồng gồm có 3 điều kiện cơ bản.

Thứ nhất, Người bảo lãnh là Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân Mỹ và có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, Người bảo lãnh và Người được bảo lãnh đã kết hôn một cách hợp pháp. Nếu chỉ sống chung mà chưa kết hôn thì không được xem là đã kết hôn. Thứ ba, Người bảo lãnh phải chứng minh đủ khả năng tài chính để thực hiện bảo lãnh định cư Mỹ diện vợ chồng.

Thời gian bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng

Thời gian trung bình để bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng là từ 14 đến 18 tháng. Số liệu này được các chuyên gia ước tính trong năm 2019.

Bảo lãnh diện vợ chồng mất bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Điển hình là quốc tịch của Người được bảo lãnh. Một yếu tố khác là tiến độ xử lý hồ sơ của cơ quan di trú Mỹ.

Thời gian bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ còn phụ thuộc các sự kiện không lường trước được. Và yếu tố tiên quyết là tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng.

Quy trình bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng

  1. Kiểm tra điều kiệnLuật sư kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng.
  2. Nộp hồ sơ bảo lãnhLuật sư tư vấn, hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau đó, nộp hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng đi Mỹ đến USCIS. USCIS viết tắt cho “U.S. Citizenship and Immigration Services” tạm dịch là “Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ“.
  3. Phỏng vấnSau khi USCIS chấp thuận, Khách hàng sẽ phỏng vấn định cư Mỹ diện vợ chồng. Nếu đang ở Mỹ thì Người được bảo lãnh có thể thực hiện thủ tục Thay đổi tình trạng.
  4. VisaVisa CR-1 (để lấy Thẻ xanh 2 năm) cấp cho các cặp vợ chồng đã kết hôn ít hơn 2 năm. Visa IR-1 (để lấy Thẻ xanh 10 năm) cấp cho cặp vợ chồng đã kết hôn từ 2 năm trở lên. Đây là 2 loại Visa định cư Mỹ diện vợ chồng.
  5. Nhập cảnh vào MỹNhập cảnh vào Mỹ. Người định cư Mỹ diện vợ chồng sẽ có Thẻ xanh.
  6. Nộp hồ sơ thay đổi tình trạng Thẻ xanhNộp hồ sơ thay đổi tình trạng Thẻ xanh nếu được cấp Thẻ xanh 2 năm. Sau đó, Người định cư Mỹ diện vợ chồng sẽ có Thẻ xanh 10 năm.

BẢO LÃNH ĐI MỸ DIỆN HÔN THÊ, HÔN PHU LÀ GÌ?

Bảo lãnh hôn thê - Bảo lãnh hôn phu
Kết hôn là bước quan trọng trong Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Khác visa bảo lãnh diện vợ chồng, Visa K-1 là Visa kết hôn Mỹ không định cư. K-1 dành cho hôn thê, hôn phu người nước ngoài của Công dân Mỹ. Visa K-1 cho phép hôn thê, hôn phu của Công dân Mỹ đến Mỹ. Sau đó, họ sẽ kết hôn với Người bảo lãnh là Công dân Mỹ. Việc kết hôn phải diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn thê, hôn phu nhập cảnh.

Sau khi đã kết hôn, đương đơn nộp một bộ hồ sơ đến USCIS. Mục đích để điều chỉnh tình trạng Visa không định cư thành Thường trú nhân có điều kiện. Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu sẽ được cấp Thẻ xanh 2 năm.

Lợi ích đặc biệt của Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Visa K-1 giúp hôn thê, hôn phu trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ một vài tháng trước khi quyết định kết hôn. Ngoài ra, Visa này còn giúp các cặp đôi vì một số lý do nào đó không thể kết hôn ở nước ngoài nhưng họ vẫn có thể kết hôn tại Mỹ. Và hơn hết, Visa K-1 giúp họ định cư Mỹ diện kết hôn.

Điều kiện bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Thứ nhất, Người bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ. Thứ hai, cặp đôi dự định cưới nhau trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn thê, hôn phu nhập cảnh vào Mỹ theo Visa K-1. Thứ ba, việc kết hôn là tự nguyện. Thứ tư, cặp đôi đã gặp mặt ngoài đời ít nhất một lần trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu.

Trong số các điều kiện nêu trên, điều kiện thứ tư có thể yêu cầu miễn trừ vì một số lý do đặc biệt.

Bảo lãnh hôn thê, hôn phu sang Mỹ mất bao lâu?

Thời gian xử lý trung bình đối với hồ sơ nộp theo chương trình bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu là từ 8 đến 10 tháng.

Thời gian xử lý trên cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Trình tự bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Bước 1: Luật sư kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu.

Bước 2: Luật sư tư vấn, hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau đó, nộp hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu đến USCIS.

Bước 3: Sau khi hồ sơ được chấp thuận, họ sẽ phỏng vấn đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu. Phỏng vấn đậu, hôn thê, hôn phu sẽ có Visa K-1 với thời hạn 6 tháng. Visa này chỉ cho phép nhập cảnh vào Mỹ 1 lần.

Bước 4: Hôn thê, hôn phu thực hiện nhập cảnh vào Mỹ.

Bước 5: Cặp đôi phải kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Mỹ. Mục đích là để định cư Mỹ diện kết hôn.

Bước 6: Thay đổi tình trạng của hôn thê, hôn phu. Chuyển từ Visa không định cư thành Thường trú nhân có điều kiện. Thẻ xanh 2 năm cấp cho Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu.

Bước 7: Nộp hồ sơ thay đổi tình trạng Thẻ xanh. Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu sẽ có Thẻ xanh 10 năm.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA 2 HÌNH THỨC BẢO LÃNH ĐI MỸ THEO DIỆN KẾT HÔN

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý CR-1/IR-1 dài hơn K-1

Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa hai diện bảo lãnh trên.

Trong năm 2019, thời gian xử lý đối với hồ sơ lấy Visa bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ là từ 14 đến 18 tháng. Thời gian xử lý đối với hồ sơ lấy Visa bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu trung bình từ 8 đến 10 tháng.

Như vây, thời gian xử lý của Visa CR-1/IR-1 gấp 2 lần so với Visa K-1 .

Nguyên nhân dẫn đến thời gian kéo dài

Sự kéo dài trên là bởi lẽ, Visa CR-1/IR-1 là Visa định cư. Visa này giúp một người có thể định cư Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng. Do đó, cơ quan xử lý hồ sơ sẽ cần nhiều thời gian để xem xét trước khi cấp. Đồng thời, việc cấp Thẻ xanh sẽ bao gồm trong quy trình. Không cần phải nộp hồ sơ riêng lẻ để điều chỉnh tình trạng như Visa K-1.

Ngược lại, Visa K-1 là Visa không định cư. Visa K-1 chỉ dành cho việc đi Mỹ theo diện kết hôn ngắn hạn. Để có thể ở lại Mỹ lâu hơn thì cần phải nộp đơn để điều chỉnh sang tình trạng định cư.

Chi phí

Chỉ tính riêng các loại phí nộp cho chính phủ Mỹ, hồ sơ CR-1/IR-1 thường mất khoảng 1.540 USD. Trong khi đó, hồ sơ K-1 thường mất khoảng 2.465 USD. Mức phí này tính từ lúc nộp đơn đến khi có Thẻ xanh.

Theo đó, chi phí nộp cho chính phủ Mỹ để có được Visa CR-1/IR-1 và Thẻ xanh ít hơn khoảng 1.000 USD so với chi phí để có được Visa K-1 và Thẻ xanh.

Trên thực tế, để hoàn thành một bộ hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng và bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu còn phát sinh nhiều chi phí khác. Một số chi phí có thể kể đến như: phí Luật sư, phí dịch thuật, công chứng, trích lục hồ sơ, đi lại,v.v.v.

Khả năng làm việc sớm

Bảo lãnh diện vợ chồng có thể làm việc ngay

Ngay khi đến Mỹ trên Visa bảo lãnh diện vợ chồng, Người được bảo lãnh đã có chấp thuận Thẻ xanh và tình trạng thường trú. Đồng nghĩa với việc họ có thể nhận công việc và đi làm tại Mỹ ngay lập tức.

Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu phải chờ khoảng 8 tháng để có thể làm việc

Hôn thê, hôn phu được bảo lãnh đi Mỹ chỉ có thể làm việc sau khi đã tổ thức đám cưới. Ngoài ra, họ phải điều chỉnh tình trạng sang thường trú. Đồng thời, phải có chấp thuận cho phép làm việc.

Các cặp đôi thường mất vài tháng để chuẩn bị đám cưới. Bên cạnh đó, chấp thuận cho phép làm việc có thể mất khoảng 6 tháng.

Do đó, hôn thê, hôn phu đi Mỹ theo diện K-1 có thể phải chờ khoảng 8 tháng để có thể làm việc tại Mỹ. Thời gian này lâu hơn so với bảo lãnh diện vợ chồng

Trẻ em đi theo cùng hồ sơ

Bảo lãnh diện vợ chồng và bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu đều cho phép con cái đi cùng hồ sơ. Tuy nhiên, điều kiện về độ tuổi của con là khác nhau.

Bảo lãnh diện vợ chồng cho phép con chưa kết hôn dưới 21 tuổi đi cùng hồ sơ. Tuổi này tính tại thời điểm phỏng vấn. Đồng thời, tại thời điểm vợ chồng kết hôn, người con này phải thỏa mãn dưới 18 tuổi.

Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu cho phép con chưa kết hôn dưới 21 tuổi đi theo cùng hồ sơ bảo lãnh. Tuổi này tính tại thời điểm phỏng vấn.

KHÁCH HÀNG THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Bảo lãnh diện vợ chồng và Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu có thể giúp Khách hàng hiện thực hóa giấc mơ định cư Mỹ của mình. Để đạt được giấc mơ đó, Khách hàng cần chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ chính xác và đầy đủ.

Do đó, việc cần có một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để hỗ trợ và tư vấn giúp cho hồ sơ của bạn được hoàn thiện một cách tốt nhất là điều rất cần thiết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here