Hai Tỷ Phú Bill Gates Và Warren Buffet Hợp Tác Xây Dựng Lò Phản Ứng Hạt Nhân Tại Tiểu Bang Wyoming

Hai vị tỷ phú Bill Gates và Warren Buffet hợp tác cùng xây dựng một cơ sở điện hạt nhân Natrium tại tiểu bang Wyoming, Mỹ. Tổng giá trị dự án khoảng $1 tỷ. Ảnh minh họa – Bill Gates và Warren Buffet. (Nguồn: Getty Images) Tỷ phú Bill Gates cho biết công ty lò… Continue reading Hai Tỷ Phú Bill Gates Và Warren Buffet Hợp Tác Xây Dựng Lò Phản Ứng Hạt Nhân Tại Tiểu Bang Wyoming